Demo of Game Play


Demo of golf practice

ห้องซ้อมส่วนตัว

Tiger Room


เป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดของเรา พร้อมโซฟาสีน้ำตาลขนาดสามคนนั่ง คุณจะได้รับความเป็นส่วนตัวเนื่องจากห้องอยู่ห่างจากห้องอื่น ทำให้คุณมีสมาธิในการซ้อมหรือเล่นแข่งขันอย่างจริงจังกับเพื่อนของคุณ

Arnold Room


เป็นห้องขนาดใหญ่ที่มีโซฟาใหญ่ ขนาด 3.3 เมตรและกระจกหน้าต่างจากเพดานถึงพื้นให้ความโปร่งโล่งสบาย รับแสงธรรมชาติเต็มที่ ห้องอยู่ติดกับส่วนต้อนรับ คุณสามารถขอความช่วยเหลือ หรือใช้บริการต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย เหมาะมากสำหรับท่านที่มากับเด็กเล็ก

Jack Room


เป็นห้องขนาดย่อมที่มีเก้าอี้นั่งแบบโซฟาเดียวสองตัว และกระจกบานใหญ่ ceiling-to-floor ให้คุณสามารถพักสายตาและมองผู้คนและจราจรของถนนอโศกในระหว่างเพื่อนของคุณกำลังฝึกซ้อมวงสวิง